Het Midden Oosten: bakermat van de westerse beschaving, toneel en strijdperk van een groot deel van de wereldgeschiedenis. Bezoek Istanbul dat hoofdstad van twee supermachten was. Bekijk de sporen van de farao's, van het rijk van Kush, van de Nabateeërs, van de oude Grieken en van Perzen en Meden.