- Wereldthema's -

Most viewed
201211859.JPG
Iris pseudacorus1 viewsYellow Flag (Eng) Gele Lis (Ned) Sumpf-Schwertlilie (Ger)
201222506.JPG
Jacobaea erucifolia1 viewsHoary Ragwort (Eng) Viltig Kruiskruid (Ned) Raukenblättriges Greiskraut (Ger)
201233762.JPG
Hypericum perforatum1 viewsCommon Saint John's Wort (Eng) Sint-Janskruid (Ned) Echtes Johanniskraut (Ger) - Leaves with translucent dots
201222510.JPG
Jacobaea erucifolia1 viewsHoary Ragwort (Eng) Viltig Kruiskruid (Ned) Raukenblättriges Greiskraut (Ger)
201120689.JPG
Impatiens glandulifera1 viewsHimalayan Balsam (Eng) Reuzenbalsemien (Ned) Drüsiges Springkraut
200920673.JPG
Lamium album1 viewsWhite Dead-nettle (Eng) Witte dovenetel (Ned) Weiße Taubnessel (Ger)
201211661.JPG
Lamium album1 viewsWhite Dead-nettle (Eng) Witte dovenetel (Ned) Weiße Taubnessel (Ger)
200920699.JPG
Lamium purpureum1 viewsPurple Dead-nettle (Eng) Paarse dovenetel (Ned) Purpurrote Taubnessel (Ger)
201211493.JPG
Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon1 viewsYellow Archangel (Eng) Bonte Gele Dovenetel (Ned) Gewöhnliche Goldnessel (Ger)
200920767.JPG
Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon1 viewsYellow Archangel (Eng) Bonte Gele Dovenetel (Ned) Gewöhnliche Goldnessel (Ger)
200912389.JPG
Leucojum vernum1 viewsSpring Snowflake (Eng) Lenteklokje (Ned) Frühlingsknotenblume (Ger)
201211649.JPG
Leucanthemum vulgare1 viewsOx-eye Daisy (Eng) Margriet (Ned) Magerwiesen-Margerite (Ger)
201211621.JPG
Lunaria annua1 viewsAnnual Honesty (Eng) Judaspenning (Ned) Einjähriges Silberblatt (Ger)
201222839.JPG
Lysimachia nummularia1 viewsMoneywort (Eng) Penningkruid (Ned) Pfennigkraut (Ger)
201223238.JPG
Lysimachia nummularia1 viewsMoneywort (Eng) Penningkruid (Ned) Pfennigkraut (Ger)
200921118.JPG
Lythrum salicaria1 viewsPurple Loosestrife (Eng) Grote Kattenstaart (Ned) Gewöhnlicher Blutweiderich (Ger)
201233477.JPG
Malva moschata1 viewsMusk Mallow (Eng) Muskuskaasjeskruid (Ned) Moschus-Malve (Ger)
201233474.JPG
Malva moschata1 viewsMusk Mallow (Eng) Muskuskaasjeskruid (Ned) Moschus-Malve (Ger)
201211973.JPG
Medicago lupulina1 viewsBlack Medick (Eng) Hopklaver (Ned) Hopfenklee (Ger)
201212084.JPG
Medicago lupulina1 viewsBlack Medick (Eng) Hopklaver (Ned) Hopfenklee (Ger)
201233375.JPG
Lonicera periclymenum1 viewsCommon Honeysuckle (Eng) Wilde Kamperfoelie (Ned) Waldgeißblatt (Ger)
200811507.JPG
Myosotis scorpioides1 viewsWater forget-me-not (Eng) Moerasvergeet-mij-nietje (Ned) Sumpf-Vergissmeinnicht (Ger)
200921357.JPG
Mentha aquatica1 viewsWater Mint (Eng) Watermunt (Ned) Wasserminze (Ger)
201120642.JPG
Mentha aquatica1 viewsWater Mint (Eng) Watermunt (Ned) Wasserminze (Ger)
201120380.JPG
Myosotis ramosissima1 viewsEarly Forget-me-not (Eng) Ruw Vergeet-mij-nietje (Ned) Hügel-Vergissmeinnicht (Ger)
201211708.JPG
Myosotis arvensis1 viewsField forget-me-not (Eng) Akkervergeet-mij-nietje (Ned) Acker-Vergissmeinnicht (Ger)
201120655.JPG
Melilotus officinalis1 viewsYellow Sweet Clover (Eng) Citroengele honingklaver (Ned) Gelber Steinklee (Ger)
201120652.JPG
Melilotus officinalis1 viewsYellow Sweet Clover (Eng) Citroengele honingklaver (Ned) Gelber Steinklee (Ger)
201211213.JPG
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus1 viewsWild Daffodil (Eng) Wilde Narcis (Ned) Gelbe Narzisse (Ger)
201211211.JPG
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus1 viewsWild Daffodil (Eng) Wilde Narcis (Ned) Gelbe Narzisse (Ger)
201211265.JPG
Narcissus pseudonarcissus subsp. major1 viewsGreat Daffodil (Eng) Trompetnarcis (Ned) Spanische Narzisse (Ger)
201211264.JPG
Narcissus pseudonarcissus subsp. major1 viewsGreat Daffodil (Eng) Trompetnarcis (Ned) Spanische Narzisse (Ger)
2042 files on 64 page(s) 13